POZOR!!!! POSUDKY, ZDR. ZPŮSOBILOST- pouze na objenání!!!!!


Vážení pacienti a rodičové,
S lítostí vám musím oznámit, že díky nové legislativě jsme nuceni pod hrozbami několikamilionových pokut zavést nová opatření při vydávání různých potvrzení a posudků ( škola v přírodě, letní tábory):
každé potvrzení musí být evidováno pod svým číslem,
podpisem zákonného zástupce stvrzeno jeho převzetí,
kopírováno,
musí být vydáváno na základě závěru preventivní prohlídky, která není starší než 3měsíce, přičemž pokud mělo dítě prev. prohlídku dříve, tak by se měla zopakovat na náklady rodičů
na vyplnění formuláře má lékař zákonnou lhůtu 10dní od jeho přijetí, přičemž pokud lékař zjistí, že mu chybí v dokumentaci zpráva od odborného lékaře, kde je dítě sledováno, tato lhůta se přerušuje po dobu, než rodiče zprávu od specialisty nedodají
po převzetí mají rodiče právo se odvolat do 10dnů proti závěrům posudku
Praktický lékař pro děti a dorost nesmí potvrzovat způsobilost k brigádě, práci, praktické výuce ve škole, k držení střelné zbraně, k vrcholovému sportu, ke vzdělávání na sportovní škole ( školy a zaměstnavatelé by měli mít své lékaře, kteří posoudí způsobilost dotyčného).
Potvrzení pro sport:
potvrzujeme omezení či uvolnění z tělesné výchovy
pro potvrzení způsobilosti k jakémukoliv organizovanému sportu ( tj. dítě vykonává výkonnostní sport v organizovaných soutěžích nebo se na ně připravuje a je registrováno v organizaci, která zajišťuje jeho přípravu pro soutěže) je zapotřebí vyšetření klidového EKG!!!
V praxi to znamená, že vám již nebudeme potvrzovat fotbaly, basketbaly, roztleskávačky…ale

  1. Buď uděláme vám za úhradu výpis z dokumentace vašeho dítěte a odešleme vás ke sportovnímu lékaři
  2. Nebo si u dětského kardiologa necháte za úhradu vyšetřit EKG + popis a poté vám na základě výsledku EKG potvrdíme sport pro vaše dítko

Vrcholoví sportovci a děti provozující zdravotně náročné sporty (tj. ragby, box, kickbox, zápas, judo, karate, další bojové sporty s plným kontaktem, motorismus, otužilecké plavání, soutěže s vytrvalostními výkony trvajícími déle než 2hodiny – běžecké, lyžařské a cyklistické maratony, dálkové plavání, triatlon, víceboj, turistické pochody v délce více než 50km, potápění, paragliding, horolezectví nad 4000m.n.m., námořní jachting, letectví a parašutismus) – musí mít vyšetření u tělovýchovného lékaře včetně zátěžového EKG.

Z výše uvedeného vyplývá, že vzhledem k časové náročnosti nelze toto vše dělat za stávající ceny, proto věnujte, prosím, pozornost změně ceníku na nástěnce.
Děkujeme za pochopení!

MUDr. Hana Plavková

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST!!!!/ např. ŠvP, plavání, hory, LT/
U dětí, které měly preventivní prohlídku před více než třemi měsíci , lze posudek vystavit pouze na základě lékařské prohlídky. Je třeba se objednat, cena- viz ceník. Posudek může vystavit pouze registrující lékař, ne zástup. Proto si zejména letní tábory zajistěte včas!!!!!!!

Přihlášky:
MŠ:
Přihlášku do MŠ lze potvrdit bez posudku pouze tehdy, neobsahuje li současně i vyjádření např. k plavání, saunování, MŠ v přírodě. Na tyto činnosti je nutné vystavit posudek.
SŠ, VŠ:
Vystavíme posudek na základě prohlídky- viz nahoře. Vyjadřuji se pouze ke způsobilosti ke studiu, nikoliv k praxi a výkonu povolání.

Vstupní prohlídky do zaměstnání, brigády- nesmíme potvrzovat. Napíši výpis a prohlídku zajistí závodní lékař nebo pracovní lékařství.


Komentáře jsou uzavřeny

© Mudr. Hana Plavkova - ordinace pro deti a dorost | XHTML | CSS Design kristina.cz Vytvořeno v Textpattern