GDPR- ochrana osobních údajů


Prohlášení o ochraně osobních údajů                          
Ordinace praktického lékaře MUDr. Hana Plavková a její zaměstnanci respektují Vaše soukromí a dbají na způsob, jakým je nakládáno s Vašimi osobními údaji. Dovolte nám vysvětlit, jakým způsobem shromažďujeme, používáme a sdílíme Vaše osobní údaje. 
Jaké údaje o Vás evidujeme?
Shromažďujeme o Vás tyto osobní údaje:
Jméno Vašeho dítěte / dětí /+ jména Vaše jako zákonného zástupce
/ zákonných zástupců /
email a korespondenční adresa
telefonní číslo
bydliště
 
Jak s Vašimi osobními údaji nakládáme?
Vaše osobní údaje využíváme k tomu, abychom Vám mohli poskytovat naše služby ze zákona / zde není souhlas třeba/ a dále pro to, aby naše komunikace byla plynulá v  rámci služeb, které poskytujeme nadstandardně a ke kterým jste dali souhlas svým prohlášením. V  rámci nové evropské legilativy bude nutno tento souhlas projevit písemně. Pokud byste si tento způsob způsob komunikace nepřáli, je třeba jej výslovně zrušit. Naší snahou je přizpůsobovat naše služby a vzájemnou komunikaci Vašim potřebám.
Sdílení Vašich údajů
Vaše osobní údaje můžeme sdílet s  dalšími zdravotnickými i nezdravotnickými proacovníky, kteří jednají v  zájmu vašeho dítěte / dětí/. To jsou zejména odborné poradny, psychologové, sociální pracovníci, pracovníci zdravotních pojišťoven. Omezený přístup k Vašim údajům můžeme rovněž poskytnout našim důvěryhodným obchodním partnerům, jako součást služeb, které nám poskytují – jedná se například o poskytovatele softwaru.

Kontaktujte nás
Aktuálně , pokud chcete nějakým způsobem komunikaci s  námi omezit, popřípadě některé nepovinné, námi vedené údaje, zrušit. Pokud si je naopak přejete zachovat, prosíme o jejich průběžnou aktualizaci a hlášení změn telefony, maily, adresy.


Komentáře jsou uzavřeny

© Mudr. Hana Plavkova - ordinace pro deti a dorost | XHTML | CSS Design kristina.cz Vytvořeno v Textpattern