Povinná karanténa


Rodiče dětí, které se od 7.3.20 vrací z rizikových oblastí, jsou povinni nám tuto skutečnost nahlásit telefonicky nebo mailem bez osobního kontaktu . Dětem bude nařízena 14 ti denní domácí karanténa.

Karanténa bude námi nařízena i u všech dětí, u kterých KHS sdělí, že byly v kontaktu s pacientem, u kterého byla laboratorně potvrzena nákaza koronavirem SARS-CoV-2 způsobujícím onemocnění COVID-19.

Pokud byli v rizikových oblastech rodiče i děti, dostane rodič neschopenku od svého OL., popřípadě paragraf ode mne. Pokud byly v Itálii děti bez rodičů., dostane rodič ode mne paragraf.
Ten napíši na základě telefonického kontaktu a vyzvednete si ho až po uplynutí karantény.
Při uzavření školského zařízení školské zařízení, ošetřovné pro děti do 10 ti let vystavuje škola.

Rizikové oblasti ke dni 13.3.20

Čína
Irán
Italie
Jižní Korea
Francie
Španělsko
Německo
Švýcarsko
Norsko
Dánsko
Nizozemsko
Švédsko
Velká Británie
Belgie
Rakousko.

RADY A DOPORUČENÍ PRO DOMÁCÍ KARANTÉNU

Jste v domácí karanténě. Váš stav nevyžaduje přijetí do nemocnice. Je důležité dodržovat následující pokyny:
1. Zůstaňte doma
Vy nebo osoba, o kterou pečujete, byste měli zůstat doma s výjimkou lékařské péče (viz bod 3 a 8 – co dělat
před vyhledáním lékařské péče). Nechoďte do práce, školy, na veřejná místa a nepoužívejte hromadnou
dopravu nebo taxi, dokud vám nebude řečeno, že je to bezpečné.
Jestliže potřebujete obstarat nákup potravin, jiného zboží a léků, musíte požádat o pomoc jinou osobu. Také
si můžete nákup objednat telefonicky nebo mailem (online). V instrukcích pro dodání zboží musí být
uvedeno, že nákup má být ponechán venku nebo na verandě nebo na jiném vhodném místě.
2. Izolujte se od ostatních osob ve vaší domácnosti
Měli byste zůstat v dobře větratelné místnosti s oknem, které se dá otevírat a pokud to lze, měli byste být
separováni od ostatních osob v domácnosti. Zavírejte dveře.
Pokud je to možné, používejte oddělenou koupelnu. Pokud sdílíte koupelnu s ostatními osobami, je nezbytný
pravidelný úklid. Pokud nemáte k dispozici samostatnou koupelnu, měla by osoba v domácí izolaci používat
zařízení jako poslední, a poté by tato osoba měla koupelnu řádně uklidit. Osoba v domácí izolaci musí
používat vlastní ručníky, které nepoužívají další členové domácnosti, a to jak pro osušení po koupání nebo
sprchování, tak pro účely hygieny rukou.
Pokud bydlíte na koleji či jiném místě, kde sdílíte společnou kuchyni, koupelnu a společenské prostory, měli
byste zůstat jen ve svém pokoji se zavřenými dveřmi, vycházet jen v nezbytných případech a nosit ústní
roušku.
Pokud sdílíte s ostatními osobami kuchyň (na koleji apod.), pokud je to možné, nevstupujte do těchto míst,
pokud jsou tam přítomni ostatní. Pokud to jinak nejde, noste ústní roušku. Jídlo jezte ve svém pokoji.
Použité nádobí myjte ručně v horké vodě s čisticím prostředkem a osušte vlastní utěrkou.
3. Než navštívíte svého lékaře, nejdříve mu zavolejte
Všechny návštěvy lékaře by měly být předem projednány telefonicky. Je to proto, že je ve zdravotnických
zařízeních potřeba minimalizovat kontakt s ostatními lidmi.
V případě že se zhorší váš zdravotní stav (objeví se zejména horečka, kašel, dušnost), kontaktujte telefonicky
svého lékaře, který bude dále organizovat poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou
stanicí, případně volejte linku 112.
Pokud potřebujete poradit v souvislosti s koronavirem, jsou k dispozici nonstop linky Státního zdravotního
ústavu 724 810 106 nebo 725 191 367 nebo 725 191 370.
K dispozici jsou i infolinky jednotlivých krajských hygienických stanic.
4. Noste ústní roušku, pokud vám to je doporučeno
Pokud jste dostali ústní roušku, měli byste ji nosit v případě, že pobýváte ve stejné místnosti s jinými lidmi i
v případě návštěvy poskytovatele zdravotní péče. Pokud nemůžete nosit ústní roušku, měli by ji nosit lidé,
kteří s vámi žijí, pokud jsou s vámi ve stejné místnosti.
5. Kryjte si ústa a nos při kašli a kýchání
Při kašlání nebo kýchání si zakryjte ústa a nos kapesníkem na jedno použití. Lidé, kteří pečují o osoby
čekající na výsledky vyšetření na infekci COVID-19, by také měli používat při kašli a kýchání jednorázové
kapesníky.
Kapesníky odhazujte do plastového pytle na odpadky (viz bod 10 – nakládání s odpady) a okamžitě po jejich
použití si umyjte ruce mýdlem a vodou (po dobu nejméně 20 sekund), opláchněte si je a důkladně osušte.
Stejně tak pečující osoba pomáhá při dodržování tohoto pravidla osobě, o kterou se stará.
6. Myjte si ruce
Myjte si ruce a osobě, o kterou pečujete, pomáhejte při mytí rukou. To by se mělo provádět často a důkladně
mýdlem a vodou po dobu nejméně 20 sekund, poté si ruce opláchněte a důkladně osušte. Totéž platí pro
osoby pečující o kohokoli, kdo je testován na SARS-CoV-2. Nedotýkejte se očí, nosu a úst nemytýma
rukama.
7. Vyhněte se sdílení domácích potřeb
Předměty (skleničky, šálky, kuchyňské náčiní, ručníky, ložní prádlo nebo jiné předměty), které jste vy nebo
osoba, o kterou pečujete, použili, byste neměli sdílet s ostatními osobami ve vaší domácnosti. Po použití
těchto předmětů je důkladně omyjte mýdlem a vodou; k mytí nádobí a příborů lze použít myčku nádobí.
Prádlo, povlečení a ručníky by měly být uloženy v plastovém pytli a vyprány, jakmile bude známo, že testy
na SARS-CoV-2 (COVID-19) jsou negativní. Pokud to není možné a musíte prádlo prát, přečtěte si další
pokyny k manipulaci s prádlem níže.
8. Nezvěte si domů návštěvy
Pokud si myslíte, že je nezbytně nutné, aby vás někdo navštívil, proberte to nejdříve s vaším lékařem. Pokud
musíte mluvit s někým, kdo není členem vaší domácnosti, udělejte to telefonicky.
9. Domácí zvířata
Snažte se držet dál od svých domácích mazlíčků. Pokud je to nevyhnutelné, myjte si ruce před a po kontaktu
s nimi.
10. Praní prádla
Pokud potřebujete vyprat doma prádlo, ještě než budou k dispozici výsledky vyšetření, vyperte ho pomocí
pracího prostředku při nejvyšší možné teplotě vhodné pro danou tkaninu. Vhodné jsou teploty nad 60 °C.
Pokud je to možné, sušte a žehlete prádlo na nejvyšší možnou teplotu vhodnou pro danou tkaninu.
Při manipulaci se znečištěnými materiály používejte jednorázové rukavice a plastovou zástěru a očistěte
všechny povrchy v okolí pračky.
Prádlo nenoste do veřejné prádelny.
Po manipulaci se špinavým prádlem si důkladně umyjte ruce mýdlem a vodou.
11. Odpady
Veškerý odpad (včetně roušek a kapesníků) od osoby v izolaci, by měl být uložen v plastovém pytli na
odpadky a po naplnění musí být pevně zavázán. Plastový pytel by pak měl být vložen do druhého pytle a
zavázán a až poté dán do kontejneru na odpad.
12. Sledujte příznaky onemocnění u sebe nebo u osoby, o kterou pečujete
Pokud se zhoršuje zdravotní stav vás nebo osoby, o kterou pečujete, např. máte dýchací obtíže,
vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud se nejedná o nouzovou situaci, telefonujte vašemu praktickému
lékaři nebo do nemocnice.
Pokud se jedná o stav nouze a potřebujete zavolat sanitku, informujte volajícího nebo operátora, že
jste vyšetřováni na SARS-CoV-2 (nebo že pečujete o někoho, kdo je testován na SARS-CoV-2) .


Komentáře jsou uzavřeny

© Mudr. Hana Plavkova - ordinace pro deti a dorost | XHTML | CSS Design kristina.cz Vytvořeno v Textpattern