POZOR!!! Zákon č.372/2011 Sb.- platí od 1.4.2012


Od 1.4.2012 platí nový zákon o zdravotních službách. Mimo jiné obsahuje i to, že rodiče musí být před očkováním seznámeni s údaji o očkovací látce. Tyto údaje jsou přístupné v čekárně ordinace a odkazy jsou i našich webových stránkách- viz novinky. K očkování na žádost je třeba u dítěte souhlas jednoho zák. zástupce .Od 14 ti let je nutný i souhlas dítěte. Po aplikaci očkování je nutno vyčkat vždy 30 min. v čekárně !!!!!!!
Děti do 15 let je možno ošetřovat pouze za přítomnosti alespoň jednoho rodiče a s jeho souhlasem. Děti nad 15 let, pokud budou mít plnou moc alespoň od jednoho rodiče, mohou být ošetřovány bez dalších souhlasů rodičů. Plná moc musí být založena v dokumentaci. Pokud dítě do 15 ti let doprovází jiná dospělá osoba, která není zákonným zástupcem, musí být od rodičů vybavena plnou mocí, jinak této osobě nelze poskytnout žádné informace. Plné moci jsou ke stažení z našich stránek.

http://www.mzcr­.cz/…_6064_1.html


Komentáře jsou uzavřeny

© Mudr. Hana Plavkova - ordinace pro deti a dorost | XHTML | CSS Design kristina.cz Vytvořeno v Textpattern